Sản phẩm Nhựa Injection
ISO 9001:2008 certificate
RoHs report
SGS certificate
FDA certificate
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cũng thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp và cách bạn làm việc với những dự án này. Đó là vào thời gian, giao tiếp tốt.
Ông Schleipen
Ông Schleipen
Thiết kế này có vẻ tốt. Nó được nghĩ ra và có chức năng của một phần vào xem xét.
Ông Hartman
Ông Hartman
Yêu cầu báo giá

Bất kỳ câu hỏi: *